H.C.L 42/2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

CCF14122018 (2)

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

HCL 6/27.02.2018 efectuarea unor operatiuni de cadastru pentru Dispensar

CCF05032018_0003

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

HCL 7/27.02.2018 acord de parteneriat Metalul Bogdan Voda

CCF05032018_0002

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

HCL 4/27.02.2018 PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE

CCF05032018 HCL 2/27.02.2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bogdan Voda,judetul Maramures pentru anul 2018

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.76/2017

CCF04012018_00009 privind efectuarea unor operatiuni de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilul situat in comuna Bogdan Voda,sat Bogdan Voda,teren intravilan,nr.vechi 102,actual FN,identificat in cartea alba la pozitia 34

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.77/2017

CCF04012018_00008 privind aprobarea unor operatiuni de cadastru pentru imobilul situat in comuna Bogdan Voda,sat Bogdan Voda,nr.189,identificat in cartea alba la pozitia 13

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.75/2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral

CCF04012018_00007

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.74/2017 privind aprobarea planului anual de achizitii pe anul 2018

CCF04012018_00006

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.72/2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2018

CCF04012018_00004

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment
Font Resize
Contrast