Anunt centralizator nominal

Rezultatele obtinute la proba interviu si proba practica in urma concursului din data de 19.01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitori calificati in cadrul Compartimentului Intretrinere Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bogdan Voda,judetul Maramures CCF19012018_00000

Posted in Anunțuri, Concursuri | Leave a comment

Anunt privind rezultatele probei scrise

CCF16012018_00002 Anunt pricind rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 16.01.2018

Posted in Anunțuri | Leave a comment

Proces Verbal preselectie oferte licitatie padure

CCF11012018_00001

Posted in Fără categorie | Leave a comment

Proces Verbal-afisare rezultate depunere dosare concurs

CCF10012018_00002

Posted in Fără categorie | Leave a comment

Hotararea nr.76/2017

CCF04012018_00009 privind efectuarea unor operatiuni de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilul situat in comuna Bogdan Voda,sat Bogdan Voda,teren intravilan,nr.vechi 102,actual FN,identificat in cartea alba la pozitia 34

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.77/2017

CCF04012018_00008 privind aprobarea unor operatiuni de cadastru pentru imobilul situat in comuna Bogdan Voda,sat Bogdan Voda,nr.189,identificat in cartea alba la pozitia 13

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.75/2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral

CCF04012018_00007

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.74/2017 privind aprobarea planului anual de achizitii pe anul 2018

CCF04012018_00006

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

Hotararea nr.73 privind aprobarea inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Bogdan Voda

CCF04012018_00005

Posted in Fără categorie | Leave a comment

Hotararea nr.72/2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2018

CCF04012018_00004

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment