HCL 6/27.02.2018 efectuarea unor operatiuni de cadastru pentru Dispensar

CCF05032018_0003

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

HCL 7/27.02.2018 acord de parteneriat Metalul Bogdan Voda

CCF05032018_0002

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

HCL 4/27.02.2018 PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE

CCF05032018 HCL 2/27.02.2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bogdan Voda,judetul Maramures pentru anul 2018

Posted in Hotarari Consiliul Local | Leave a comment

PROIECTE FINALIZATE -POD DE LA ULITA MORII PESTE RAUL IZA

CCF21022018_00012 POD DE LA ULITA MORII PESTE RAUL IZA, IN COMUNA BOGDAN VODA, JUDETUL MARAMURES

Posted in Proiecte Finalizate | Leave a comment

CONTRACT DE FINANȚARE -PNDL-REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA SI SCOALA GIMNAZIALA

CCF21022018_00011  REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA SI SCOALA GIMNAZIALA IN COMUNA BOGDAN VODA

Posted in Proiecte Finantate | Leave a comment

CONTRACT DE FINANȚARE-PNDL- PODURI IN LOCALITATEA BOGDAN VODA

CCF21022018_00010  Pod peste raul Iza la Piata in localitatea Bogdan Voda,Pod peste raul Iza zona Melian in localitatea Bogdan Voda si Pod peste RAUL iZA   zona Arini in localitatea Bogdan Voda, comuna Bogdan Voda,judetul Maramures

Posted in Proiecte Finantate | Leave a comment

CONTRACT DE FINANȚARE-PNDL REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE APA

CCF21022018_00009 REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ,IN COMUNA BOGDAN VODA,JUDETUL MARAMURES

Posted in Proiecte Finantate, Proiecte in derulare | Leave a comment

CONTRACT DE FINANTARE-PNDL MODERNIZARE DISPENSAR

CCF21022018_00008  MODERNIZARE DISPENSAR IN SATUL  BOGDAN VODA,COMUNA BOGDAN VODA,JUDETUL MARAMURES

Posted in Proiecte Finantate | Leave a comment

CONTRACT DE FINANȚARE -FONDURI EUROPENE

CCF21022018_00007 INFIINTARE RETEA DE APE UZATE IN COMUNA BOGDAN VODA, JUDETUL MARAMURES

Posted in Proiecte Finantate | Leave a comment

Anunt centralizator nominal

Rezultatele obtinute la proba interviu si proba practica in urma concursului din data de 19.01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitori calificati in cadrul Compartimentului Intretrinere Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bogdan Voda,judetul Maramures CCF19012018_00000

Posted in Anunțuri, Concursuri | Leave a comment